Försäljning - Manöverdonscenter

Med manöverdonscentret kan vi nu erbjuda många kreativa lösningar och designa system för i stort sett varje applikation – allt från automatisering av avstängningsventiler till avancerade elektriska reglerdon med Failsafe-funktion.

Försäljning
Björn Nilsson
031-710 39 39
0709-14 94 51
bjorn.nilsson@alnab.se

Produktansvarig elektriska manöverdon

Björn Schüler

Försäljning
Björn Schüler
031-710 39 24
0708-44 94 49
bjorn.schuler@alnab.se

Linus Hyttsten

Service
Linus Hyttsten
031-710 39 26
0709-14 92 84
linus.hyttsten@alnab.se