Service

Engagemanget tar inte slut när våra produkter installerats. Som kund ska du kunna lita på att utrustningen fortsätter fungera och att dina processer löper effektivt utan kostsamma avbrott.

Året om, dygnet runt står därför våra servicetekniker i beredskap för snabba serviceinsatser kring ventiler, manöverdon och gasanalys. Vi utför reparationer i egen verkstad likväl som förebyggande underhåll och service på plats hos kund.

Claes Jonsson

Servicetekniker gasanalys
Claes Jonsson
031-710 39 30
0705-21 02 20
claes.jonsson@alnab.se

Per Jacobsson

Servicetekniker gasanalys
Per Jacobsson
031-710 39 02
0709-14 94 53
per.jacobsson@alnab.se

Ebrahim Saffari

Servicetekniker gasanalys
Ebrahim Saffari
08-477 11 64
0709-14 94 57
ebrahim.saffari@alnab.se

Mikael Hansen Alnab

Servicetekniker gasanalys
Mikael Hansen
031-710 39 34
0730-48 33 51
mikael.hansen@alnab.se

Anders Ljungström Alnab

Servicetekniker gasanalys
Anders Ljungström
08-519 477 11
0720-64 19 98
anders.ljungstrom@alnab.se

Kjell Norrby

Service - teknisk support gasanalys
Kjell Norrby
08-477 11 63
0709-14 94 55
kjell.norrby@alnab.se

Björn Schüler

Servicetekniker manöverdon
Björn Schüler
031-710 39 24
0708-44 94 49
bjorn.schuler@alnab.se

Fredrik Markusbacka

Servicetekniker gasanalys
Fredrik Markusbacka
08-477 11 65
0702-48 26 36
fredrik.markusbacka@alnab.se