Beräkningsprogram och lathundar

På denna sidan finns olika tekniska hjälpmedel. Här finns handbok för kondensat, ångtabell, dimensionering för kondensatledning och ångledning, flänsnormer m.m.

Har du någon fråga eller någon fundering, skriv till oss eller ring oss på 031-44 94 50.

Valtabeller

Dimensionering av kondensatledning

Dimensionering av ångledning

Erfarenhetsvärden av ångförbrukning

Flänsnormer enligt SS, DIN, ANSI B16.5

Material Guide

Tabellverk för olika enheter

Ångtabell

Frågeformulär vid val av reglerventil

 

Handbok i ämnet ånga och kondensat

Handboken hjälper dig att välja rätt kondensatavledare. Innehåller installationsexempel, tabeller och diagram för rörlednings- och avledardimensionering samt tips på bästa layout och drift av ång- och kondensatsystem.

För mer info, kontakta oss