Systemlösningar

 • Gestra

  Flashtank

  Avspänningskärl kan användas i alla ånganläggningar där kondensat från ångförbrukare med ett högre tryck, återförångas och används av ångförbrukare vid ett lägre tryck. I avspänningskärlet separeras lågtrycksångan från högtryckskondensatet och matas in i ett lågtrycksångsystem. Kondensatet som blir kvar i avspänningskärlet, returneras (ibland via pumpar) till befintligt kondensatsystem/pannrum.

  Till produkt
 • Ånggenerator

  Fullutrustade ånggeneratorer för att producera renånga från ånga (med kemikaliebehandlat matarvatten) eller hetvatten.

  Till produkt
 • Ångtork

  Ångtorkar med dubbel Helixskruv för effektiv separation av kondensat från mättad ånga.

  Till produkt