Certifieringar

Alnab är ett serviceföretag där kunden alltid skall stå i centrum. Det är vår absoluta målsättning att kunden skall få ett positivt, korrekt och professionellt bemötande vid varje kontakt med vårt företag.

Varje medarbetare på alla nivåer i organisationen skall agera utifrån vår policy och vår ambition att ständigt bli bättre. Vi vill att Alnab alltid skall uppfattas som ett företag där kvalitet är ett ledord.

Vår kvalitetspolicy kan sammanfattas enligt följande;
”Vår målsättning är att kunden alltid skall ha vad som för kunden är rätt produkt, på rätt plats, vid rätt tidpunkt".

En kvittens på vår kvalitet är att Alnab är certifierade avseende kvalitet och miljö enligt standarderna ISO 9001:2015 och
ISO 14001:2015. Standarderna kräver att man definierar sina processer, ständigt mäter och förbättrar sin verksamhet mot beslutade mål samt mäter graden av kundtillfredsställelse.
Alnab kommer fortsatt arbeta med att ständigt försöka förbättra våra processer och säkerställa att kraven från våra kunder uppfylls.