Hållbarhet i fokus

Målsättningen för Alnab är att agera och upplevas som en leverantör där ett högt miljö- och hållbarhetsengagemang faller sig naturligt och alltid, med god marginal, uppfylla kraven som ställs av våra kunder.

Alnabs medarbetare arbetar målmedvetet med ständiga miljöförbättringar och vår ambition är att ständigt bli bättre och proaktiva ur ett hållbarhetsperspektiv.  Vi inser att vi inte kan göra allt men har identifierat var vi kan göra skillnad och fokuserar på det. 
Alnab har tilldelats EcoVadis silvermedalj. Ecovadis är en oberoende organisation som är specialiserad på hållbarhetsgranskning av företag. De bedömer företags hållbarhetsprestanda utifrån fyra kategorier; miljö, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp.

Alnab är även stolt medlem av Paper Province.
Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad biokemi. De ägs och drivs av närmare 130 medlemsföretag, som arbetar för en hållbar utveckling med skogen som bas, och strävar efter de globala målen inom Agenda 2030.

Alnab har ett produktsortiment som till stora delar har ett fokus på en av nutidens viktigaste utmaningar, att effektivisera vår energianvändning och undvika energiförluster med fokus på svensk processindustri. På det området representerar Alnab ledande leverantörer och har under snart 50 år utvecklat en stor kompetens och erfarenhet. Alnab har också ett produktsortiment som fokuserar på att identifiera och detektera farliga ämnen som inte skall hamna i vår miljö.  Vi arbetar aktivt med kundernas miljökrav och produkternas miljöprofil och ställer motsvarande krav på våra leverantörer. 

Alnab försöker att efter bästa förmåga att leva som vi lär och har sedan länge haft ett fokus på enkla men smarta aktiviteter som påverkar vår egen energiförbrukning och att vi använder förnyelsebara energikällor för uppvärmning. 
Alnab har även påbörjat ett arbete med att elektrifiera vår fordonsflotta som kan laddas vid våra kontor.      

För att kunna genomföra investeringar som syftar till en positiv påverkan på samhället så är hållbar lönsamhet viktigt för oss. Det är också en förutsättning för att vi skall kunna utveckla och behålla vår personal. 
Alnab är värderingsstyrt och vi arbetar varje dag med vår mission att ge våra kunder en problemfri vardag och på det sättet skapa värden för våra kunder, våra ägare och medarbetare.  
Att vi är certifierade enligt ISO 14001 är en kvalitetsstämpel och som vi ser som en grundläggande garant för att vi arbetar och kontinuerligt blir utvärderade för vårt dagliga arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.