Kvalitetspolicy för Alnab

Alnab är ett serviceföretag där kunden alltid skall stå i centrum. Det är vår absoluta målsättning att kunden skall få ett positivt, korrekt och professionellt bemötande vid varje kontakt med vårt företag. Varje medarbetare på alla nivåer i organisationen skall agera utifrån vår policy och vår ambition att ständigt bli bättre.

Alnab har valt att arbeta med ledande tillverkare inom respektive produktgrupp för att våra kvalitetsmål skall kunna uppnås och upprätthållas.

Vår målsättning är att Alnab alltid skall uppfattas som ett företag där kvalitet är ett ledord.

Vår policy kan sammanfattas enligt följande:

”Vår målsättning är att kunden alltid skall ha vad som för kunden är rätt produkt, på rätt plats, vid rätt tidpunkt”