Marknadens lägsta certifierade (QAL1) mätområde för kvicksilver (Hg)

2022-11-11

Gasmet Technologies Oy och Alnab Armatur AB kan stolt informera att dess system för kontinuerlig emissionsmätning av kvicksilver (CMM) har godkänts vid provning enligt EN 15267-3 med CVAF-teknik för analys av kvicksilver (Hg).

”Vi har nu världens lägsta intervall certifierat enligt EN 15267-3 för mätning av kvicksilver. Vår certifiering är för 0 till 5 µg/m³. Detta är ett nytt världsrekord, som gör vårt CMM framtidssäkert för allt lägre utsläppsgränser!”,  säger Matti Haapala, produktchef vid Gasmet.

Gasmet CMM kvicksilveranalyssystem är ett komplett emissionssystem utformat för att uppfylla kraven på kontinuerliga kvicksilvermätningsstandarder i olika förbränningskällor. Systemets mätosäkerhet är även marknadens lägsta.
På grundval av bedömningen och de intervall som krävs för efterlevnad av EU-direktiv är Gasmets CMM lämplig vid emissionsmätning vid avfallsförbränningsanläggningar.

Mer information samt nedladdning av det populära informationshäftet (whitepaper) "Emissionsmätning kvicksilver" kan laddas ner i länkmenyn till höger.