GDPR - Policy för behandling av personuppgifter

Alnab värnar om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi följer gällande dataskyddslagstiftning samt interna regler för den praktiska hanteringen.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara på dina rättigheter.

Alnabs personuppgiftspolicy

Policy för behandling av personuppgifter