Försäljnings- & Leveransvillkor

Alnab Armatur AB tillämpar allmänna leveransbestämmelser enligt NL-01 med följande undantag och tillägg om inget annat är avtalat;

1. Vid avtalets ingående tolkas leveransklausuler i enlighet med gällande INCOTERMS, såvida ej annat uttryckligen angivits i allmänna villkor.

2. Sändningar levereras FCA enligt INCOTERMS och exklusive emballage oavsett transportsätt om ej annat avtalats.

3. Vid retur av vara gäller följande;
När returen orsakats av säljaren genom felexpedition krediteras varan fullt ut och inget returavdrag utgår. För retur som lagerförs av säljaren, krediteras varan med ett returavdrag på minst 30% av debiterat varuvärde. Därutöver avdrages kostnader för erforderliga åtgärder för provning och återställande av varan till ursprungligt skick.

  • Retur av vara, som ej lagerförs av säljaren, krediteras ej.
  • Retursändning med varuvärde understigande 1 000:- netto exklusive moms krediteras ej.
  • Returer ska gå till säljarens lager i Partille utan kostnad för säljaren, FCA enligt INCOTERMS 2010.
  • Bruten originalförpackning samt ej komplett och/eller skadad produkt krediteras ej.
  • Vid retur skall alltid Alnabs blankett för returgods/service användas. Ett returhanteringsnummer så kallat KLI nummer skall alltid rekvireras och anges på blanketten.
     

Blanketten finns på Alnabs hemsida under Support > Reklamation och KLI-nummer erhålls av säljare eller kontaktperson på Alnab.

4. Alnab ansvarar endast för dimensionering som grundats på till köparen tillställt dimensioneringsunderlag. Det åvilar således köparen att noga kontrollera angivna förutsättningar.

5. Vid kursavvikelser på mer än +/- 2% på fakturadagen korrigeras offererat pris.
Valutor från och med januari 2024 i SEK är;
EUR = 11,10
USD = 10,20
GBP = 12,80
Vi grundar korrigeringen i de dagskurser som återfinns på Handelsbankens hemsida.

6. Som betalningsvillkor gäller 30 dagar netto från fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår med 15% per månad om betalning ej erläggs i rätt tid och om inte annat har avtalats.

7. Alnab förbehåller sig rätten att ta ut legeringstillägg orsakade av höjda materialpriser. Dessa pristillägg uppdateras kontinuerligt.

8. Vi reserverar oss för förändringar i valutor, råvarupriser, statliga pålagor samt EU beslut som står utanför vår kontroll. Priserna baseras på ovanstående valuta. Justering sker i samband med fakturering vid kursförändringar överstigande ±2%.