Reklamation och retur av gods

Uppfyller inte produkten dina förväntningar eller är verkar den vara defekt? Tveka inte att kontakta oss på telefon 031-44 94 50 eller via formuläret.

Om du behöver returnera en produkt krävs ett returnummer från oss för att vi ska ta emot returen.
Fyll i returblanketten och skicka med den tillsammans med godset. Bifoga även ordererkännande, faktura eller packsedel liksom en kopia av fraktsedeln. Har produkten varit i kontakt med giftiga, frätande, brand- eller miljöfarliga ämnen måste den rengöras innan retur för att den ska tas emot.