AG

Tillverkare: Gestra

Avgasaren har till uppgift att leda bort aggressiva gaser, syre och koldioxid, i matarvattnet. Den tyska tekniska tillsynsmyndigheten Association (VdTÜV) har utfärdat direktiv om kvaliteten på matarvatten som tillämpas av Tyska pannfabrikanter där de lämnar en garanti på sina pannor. Termalavluftningsapparat förutom kemisk avluftning är mycket viktigt för att bibehålla den erforderliga kvaliteten på matarvatten.

Intresselista

Ange dimension, anslutning och annan viktig information.

Tillbaka