VD

Tillverkare: Gestra

Flashtankar kan användas i alla ånganläggningar där kondensat från ångprocessorer reduceras till ett lägre tryck, där avspänningsånga bildas. I flash-kärlet separeras ångan från vattnet, och matas sedan in i ett lågtrycks ångsystem. Kondensatet som återstår i flash-kärlet töms i en kondensattank.

Intresselista

Ange dimension, anslutning och annan viktig information.

Tillbaka