Flerkomponentsanalysatorer baserad på FTIR-teknik

  • Gasmet

    DX4000

    DX4000 är en bärbar FTIR gasanalysator som används vid övervakning av t.ex emissioner till luft, jämförande mätningar och andra applikationer där flera gasföreningar noggrant måste övervakas i varm och fuktig rökgas.

    Till produkt