Stackflow 400

PCME Stackflow 400

Tillverkare: PCME

STACKFLOW 400 är en ultraljud rökgasflödesmätare i probe utförande för kontinuerlig övervakning av utsläpp från industrikällor. Instrumentet uppfyller den Europiska standarden EN16911-2 och EN14181/EN15267-3 / QAL1. Framtagen för emissionsmätning inom kraft- och värmeverk, avfallsförbränningsanläggningar. Flödesmätning inom t.ex stål-, cement- och kemiindustrin. Uppfyller NFS2016:13.

Intresselista

Ange dimension, anslutning och annan viktig information.

Tillbaka

  • Datablad