1145 Westlock

1145 Westlock

Mekanisk ändlägesgivare för både pneumatiska och manuellt manövrerade ventiler...

Läs mer >

IFM IN0110 givare

IFM IN0110 givare

Induktiv allströms givare för både pneumatiska manöverdon och manuellt manövrerade ventiler....

Läs mer >

IFM N95001 givare

IFM N95001 givare

Ex klassad induktiv givare för både pneumatiska manöverdon och manuellt manövrerade ventiler....

Läs mer >

LEF 430 induktiv

LEF 430 induktiv

Induktiv ändlägesgivare för både pneumatiska och manuellt manövrerade ventiler...

Läs mer >

LEF 730 mekanisk

LEF 730 mekanisk

Mekanisk ändlägesgivare för både pneumatiska och manuellt manövrerade ventiler...

Läs mer >