Tillverkare : Gestra

MPA47

Automatisk kontrollerad avblåsning PN63 av ångpannor för låg- och mellantrycksapplikationer, i synnerhet för pannor som körs utan ständig övervakning.

I ångpannor samlas hårdhetsbildande material och smutspartiklar nere i pannbotten. På sikt kan dessa orsaka både pannsten och korrosion, och därför är det viktigt att bottenblåsa pannan dagligen. En effektiv bottenblåsning får man med rätt typ av ventil som öppnas bara under några få sekunder. Då får man en snabb trycksänkning och ett undertryck som drar med sig partiklarna ut ur pannan. Detta medför också en mycket liten vattenförlust. Det finns både manuella och pneumatiskt styrda bottenblåsningsventiler.