Tillverkare : Gestra

NRG16-38s

En kombinationselektrod för marina ångpannor, tryckklass PN40. Den består dels av en konduktiv självövervakande nivåelektrod NRG 16-11 som används för lågnivåövervakning (torrkokningsskydd), dels en kapacitiv nivåelektrod NRGT26-1S för nivåstyrning i pannan.

NRG16-11 kopplas till en elektronikenhet NRS1-50 med speciell fördröjning 15 sekunder innan larm, för att ta hänsyn till fartygs rullande rörelser.
NRGT26-1S har 4-20mA utsignal som kan dras till PLC eller regulator, för övriga funktioner, t ex ventil- eller pumpstyrning och ytterligare nivålarm.
Förutom att utrustningen följer gällande krav PED direktivet 2014/68/EU, är den också typgodkänd av flera klassningssällskap, exempelvis Lloyds Register of Shipping, DNV-GL, Germanischer Lloyd mfl.