Olje- och grumlighetsmätning

Grumlighetsmätaren är en fotometrisk mätenhet. Den består av en ljuskälla (sändare) och två fotoceller som bildar en ljusmottagardel. En konstant ljusstråle genomlyser den transparenta vätskan och bryts om icke lösta partiklar av främmande ämnen orsakar spridningsljus som uppmäts.

ORG

ORG

Grumlighetsmätaren är en fotometrisk mätenhet. Den består av en ljuskälla (sändare) och två fotoceller som...

Läs mer >

ORT6

ORT6

Mätomvandlaren ORT6 är en styrenhet som kommunicerar med grumlighetsgivaren ORG. Den visar kontinuerligt det aktuella...

Läs mer >