ORG

Tillverkare: Gestra

Grumlighetsmätaren är en fotometrisk mätenhet. Den består av en ljuskälla (sändare) och två fotoceller som bildar en ljusmottagardel. En konstant ljusstråle genomlyser den transparenta vätskan. Icke lösta partiklar av främmande ämnen orsakar spridningsljus som uppmäts. Omsatt till en elektrisk ström utvärderas detta spridningsljus och jämförs i förhållande till ett inställt referensvärde i den tillhörande mätomvandlaren.

Intresselista

Ange dimension, anslutning och annan viktig information.

Tillbaka