Tillverkare : Gestra

Flashtank

Avspänningskärl kan användas i alla ånganläggningar där kondensat från ångförbrukare med ett högre tryck, återförångas och används av ångförbrukare vid ett lägre tryck. I avspänningskärlet separeras lågtrycksångan från högtryckskondensatet och matas in i ett lågtrycksångsystem. Kondensatet som blir kvar i avspänningskärlet, returneras (ibland via pumpar) till befintligt kondensatsystem/pannrum.