Tillverkare : Gestra

VDM blåskärl

Bottenblåsning och kontinuerlig ytavblåsning av pannvatten, leds till ett blåskärl där det kyls ner innan det dräneras till avlopp.

Gestras Blåskärl VDM klarar på ett tillförlitligt sätt – höga temperaturer/tryck, effekter av erosion, slam och utfällda fasta partiklar, för att säkert släppa ut flöden under tillåtna temperaturgränser.