Tillverkare : IFM

IFM IN0110

Induktiv allströms givare för både pneumatiska manöverdon och manuellt manövrerade ventiler.