Tillverkare : LEF

LEF-430

Induktiv ändlägesgivare för både pneumatiska och manuellt manövrerade ventiler