Tillverkare : Gasmet

CMM

CMM är ett kontinuerligt mätsystem för mätning av kvicksilver baserat på CVAF (cold vapour atomic fluorescense). CMM har nu världens lägsta intervall certifierat enligt EN 15267-3 för mätning av kvicksilver

Exktraktiv provtagning med filtrering och utspädning och termisk konvertering gör att bundet kvicksilver ombildas till atomiskt kvicksilver.
Uppfyller kraven enligt EN14181/EN15267-3.