Elektrodynamiska mätprinciper

 • ENVEA

  DA 40

  Stoftvakt för filterövervakning. Den momentana mätsignalen jämförs mot signalen vid normal drift och skapar därefter en emissionsfaktor. Genom att sätta larmgränser vid onormala skillnader kan filterfel detekteras. Larm via relä- och mA-utgång

  Till produkt
 • ENVEA

  Leak Alert 73

  Stoftvakt med kombinerad sond och kontrollenhet för filterövervakning. mA-utgång i 0-100%. Kan även kalibreras i mg/m3 som option.

  Till produkt
 • ENVEA

  Leak Alert 75

  Stoftvakt med kombinerad sond och kontrollenhet för filterövervakning. mA-utgång i 0-100%. Kan även kalibreras i mg/m3. Certifierad enligt EN15859

  Till produkt
 • ENVEA

  Leak Alert 80

  Stoftvakt med kombinerad sond och kontrollenhet för filterövervakning. mA-utgång i 0-100%. Kan enbart kalibreras i mg/m3. Certifierad enligt EN15859

  Till produkt
 • ENVEA

  QAL 991

  QAL 991 med 𝘌𝘭𝘦𝘤𝘵𝘳𝘰𝘋𝘺𝘯𝘢𝘮𝘪𝘤™ teknik är en godkänd stoftmätare CEM (Continuous Emission Monitor) framtagen för att uppfylla EN 14181 / EN 13284-2. QAL 991 är särskilt lämpad för att övervaka utsläpp från industriella processer som regleras under det europeiska avfallsdirektivet (WID) och direktivet om stora förbränningsanläggningar (LCPD). QAL991 har ett QAL1 certifikat enligt EN 15267-3 för både MCERTS och TUV.

  Till produkt