Gasanalys

Gasanalys för process och miljömätning. Alnab erbjuder kontinuerligt mätande analysatorer för gaser från Siemens, Gasmet, Enotec, ENVEA och gasberedning från Buhler. Analysatorerna och analyssystemen är byggda för att motsvara processindustrins och energimarknadens krav på tillförlitlighet, servicevänlighet och certifiering enligt QAL1/EN15267-3, EN14181 samt NFS2016:13.