Tillverkare : Gestra

NRG111-50

Konduktiv nivåelektrod PN320, 183 bar vid 357°C, för lågnivåövervakning i ång- och hetvattenpannor.

SIL 3 -godkänd i enlighet med EN 61508:2002, i kombination med tillhörande elektronikenhet NRS1-50. Utrustningen följer gällande krav PED direktivet 97/23/EG och de till direktivet harmoniserade standards EN 12952 och EN 12953, samt elutrustningsstandarden EN 50156-1:2005.
Elektroden är självövervakande till sin konstruktion vilket innebär att interna fel upptäcks och ger larm.
Mätkänslighet >0,5 microS/cm.