Tillverkare : ENVEA

QAL 991

QAL 991 med 𝘌𝘭𝘦𝘤𝘵𝘳𝘰𝘋𝘺𝘯𝘢𝘮𝘪𝘤™ teknik är en godkänd stoftmätare CEM (Continuous Emission Monitor) framtagen för att uppfylla EN 14181 / EN 13284-2. QAL 991 är särskilt lämpad för att övervaka utsläpp från industriella processer som regleras under det europeiska avfallsdirektivet (WID) och direktivet om stora förbränningsanläggningar (LCPD). QAL991 har ett QAL1 certifikat enligt EN 15267-3 för både MCERTS och TUV.

Funktioner och fördelar

  • Robust design
  • Kräver ingen spolluft och har inga rörliga delar  
  • Enkelt löpande underhåll
  • Automatisk noll- och spannkontroll för att uppfylla QAL3-kraven
  • Flera stoftgivare kan kopplas till en kontrollenhet
  • Emissionsmätning efter slangfilter, patronfilter och cykloner

 

Teknik: Elektrodynamisk (ElectroDynamic Advanced Probe Electrification)

Mätkomponent: Stoft

Mätområde: 0-1000 mg/m3

Sensormodeller: 316 SS rostfritt / passiv / aktiv (option)

Rökgastemperatur: 0-250 C, 500 C (option)

Funktionalitet och QA kontroll: Automatisk / Nolla och spann / Short circuit test / Signalgenerator för linjaritetskontroll (option) Kapslingsklass IP66 Automatisk / Nolla och spann / Short circuit test / Signalgenerator för linjaritetskontroll (option)