Tillverkare : Haake

HSV-R låssystem

Låssystem är för handmanövrerade flervarvsventiler såsom kilslidventiler, sätesventiler eller växelmanövrerade ventiler (DN150-450). Ventilen kan låsas i båda positionerna (öppet eller stängt) genom att ta bort nyckeln. Låssystemen kan användas i alla miljöer.